DnnForge - NewsArticles

مراحل انجام پایان نامه در دانشگاه1-گرفتن استاد راهنما

دانشجویان ابتدا باید به دنبال استاد مناسب برای انجام پایان نامه ارشد یا دکتری خود باشند. برای این منظور از اساتید دانشگاه خود میبایست میزان ظرفیت آنان برای برداشتن پایان نامه با آنان را پرسید در صورتی که استاد راهنما ظرفیت لازم را برای راهنمایی پایان نامه ی شما داشته باشد. در صورتی که اساتید دانشگاهتان ظرفیت خالی برای راهنمایی پایان نامه ی شما نداشتند میتوانید از اساتید دانشگاه های دیگر نیز برای استاد راهنما شدن در پایان نامه ی خود اقدام فرمایید.

نکته:  توجه داشته باشید هر استادی را از هر دانشگاهی میتوان انتخاب کرد اما در جلسه ی دفاع حضور استاد راهنما الزامی است. اما حضور استاد مشاور اهمیتی ندارد.

2-پس از انتخاب استاد راهنما موضوع پایان نامه انتخاب میشود. موضوع  با مشورت دانشجو و راهنمایی های استاد راهنما و اساتید مشاور تعیین میشود. معمولا موضوع پایان نامه را بر اساس علاقه ی فردی و یا میزان تبحر در یک موضوع و یا میزان مهارت بر نرم افزار خاص یا موضوع خاص انتخاب میکنند. در انتخاب موضوع پایان نامه میبایست مطالب مختلف و پایان نامه های قبلی را مرور کرد تا موضوع تکراری نباشد و یا اینکه موضوعی نباشد که هیچ مطلبی در مورد آن وجود نداشته باشد.

نکته: بهتر است موضوعات پایان نامه را به گونه ای انتخاب کنید که نه خیلی تازه و جدید باشند و نه اینکه خیلی قدیمی و کار شده باشند.

3-نگارش پرپوزال: هنگامی که موضوع را با استاد هماهنگ کردید فرم پروپوزال را از دانشگاه دریافت کرده و به مطالعه ی تحقیقات گذشته در مورد موضوع پایان نامه ی خود بپردازید. از مقالات و کتاب های داخلی تا مقالات خارجی استفاده کنید و اطلاعات کافی را در مورد موضوع پایان نامه بدست آورید و اینکه بدانید پایان نامه ی شما چه تفاوت و نوآوری با پایان نامه های قبلی  دارد. سپس قسمت های مختلف پروپوزال را پر کنید.

نکته: برای نگارش پروپوزال از کتاب های روش تحقیق استفاده کنید. انواع روش های تحقیق را بشناسید. فرضیه و اهداف را مشخص کنید. منابع دست اول را مطالعه کنید و در انتهای پروپوزال قرار دهید.

4-فرم های پروپوزال و انتخاب استاد راهنما و سایر موارد را پر کرده و از استاد راهنما و استاد مشاور پایان نامه ی خود امضا بگیرید و سپس به حوزه ی معاونت پژوهش مراجعه کرده و تاریخ دفاع از پروپوزال بگیرید. در صورت برگزاری دفاع معاونت پژوهشی نتیجه را به شما اعلام میکند و یا پروپوزال شما تایید میشود و یا اینکه فرصت اصلاح و ویرایش داده میشود.

نکته: در بسیاری از دانشگاه ها پروپوزال دفاع نیاز ندارد و به صورت شفاهی تایید میشود.

نکته: بعد از تاریخ تصویب پروپوزال حداقل شش ماه بعد میتوانید دفاع کنید.

5-شروع مراحل انجام پایان نامه از جمله مبانی نظری پایان نامه، روش ها و یافته ها و نتایج حاصل و بیان آن ها توسط نمودارها و سایر موارد.

نکته: هر سه ماه باید گزارش کار انجام پایان نامه به استاد راهنما و مدیر گروه  ارائه شود.

نکته: فرم نحوه ی نگارش پایان نامه را دریافت کرده و فونت ها و سایر موارد را بر اساس این فرم انجام دهید.

6- دریافت فرم درخواست جلسه ی تشکیل دفاع و فرم های مربوط به آن از معاونت پژوهشی و پر کردن آن توسط دانشجو و اخذ امضای اساتید راهنما و مشاور پایان نامه و تحویل آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

7-مشخص شدن تاریخ دفاع پایان نامه و مشخص شدن اساتید داور خارجی و داخلی

8- ارائه ی نسخه ی نهایی پایان نامه برای تصمیم گیری داوران در مورد قابل دفاع بودن یا نبودن پایان نامه

9- برگزاری جلسه ی دفاع

10- ارائه ی سی دی و 3 نسخه از پایان نامه به کتابخانه و گروه آموزشی به صورت صحافی و گالینگور شده.

ارسال دیدگاه:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت