DnnForge - NewsArticles

جهت جلوگیری از انتخاب موضوعات تکراری برای پایان نامه ها سامانه ایجاد شده استجهت جلوگیری از انتخاب موضوعات تکراری برای پایان نامه ها سامانه ایجاد شده است

ایجاد سامانه‌ای برای جلوگیری از انتخاب موضوعات تکراری برای پایان‌نامه‌ها


معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: قصد داریم سامانه ای طراحی کنیم که اجازه ندهد پروپوزال تکراری در گروه‌ دانشگاه‌ مطرح شود.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به طراحی سامانه فعالیت ادغام یافته آموزش و پژوهش گفت: اجرای این سامانه 6 ماه به طول می انجامد و امید این است که سال آینده سامانه ای داشته باشیم که کارهای آموزشی و پژوهشی در آن ادغام یافته باشد.

وی افزود: در حال حاضر پایان نامه های دانشجویان علوم پزشکی در ایران داک ثبت نمی شود و در دیگر مراکز آموزش عالی نیز پایان نامه زمانی وارد گروه می شود که موضوع انتخاب شده و ممکن است بازهم تکراری باشد.

قانعی خاطرنشان کرد: بنابراین سامانه باید به گونه ای طراحی شود که اجازه ندهد موضوع تکراری ثبت شود. در حال حاضر چنین سامانه ای با این قدرت در کشور وجود ندارد.

وی گفت: در واقع اکنون تنها ثبت پایان نامه صورت می گیرد و ثبت کمکی به هدایت پژوهش نمی کند، بحث ما این است که موضوعات پایان نامه ها و طرح های پژوهشی باید هدایت یافته باشند و دانشجویان نتوانند موضوعی انتخاب کند که در اولویت قرار ندارد.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: اکنون هیچ اشرافی بر موضوعات انتخابی وجود ندارد و همین باعث می شود پایان نامه هایی با موضوعات تکراری ارائه شوند.
ارسال دیدگاه:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت