DnnForge - NewsArticles

حمایت موسسه اعتباری توسعه از برخی پایان نامه‌های دانشجویی
مؤسسه اعتباری توسعه از پایان نامه‌های دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا با موضوعات مرتبط با حوزه امور بانکی تحت شرایط و ضوابطی حمایت مالی می‌کند.

حمایت موسسه اعتباری توسعه از برخی پایان نامه‌های دانشجویی


مؤسسه اعتباری توسعه از پایان نامه‌های دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا با موضوعات مرتبط با حوزه امور بانکی تحت شرایط و ضوابطی حمایت مالی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری توسعه، با توجه به اهمیت تحقیقات بنیادی در زمینه بازارهای مالی در دانشگاه‌های کشور و به منظور استفاده هر چه بیشتر از توان نیروهای متخصص و جهت دهی مطالعات و تحقیقات به سوی بازارهای مالی و به خصوص بازار پول، در نظر دارد پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا را حمایت مالی نماید.

این گزارش می‌افزاید: میزان حمایت مالی از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد حداقل 8 میلیون ریال و حداکثر 15 میلیون ریال و در دوره ی دکترا حداقل 10 میلیون ریال و حداکثر 22 میلیون ریال است. همچنین تصمیم گیری در مورد میزان دقیق حمایت‌های مالی (حداقل و حداکثر) پس از بررسی طرح اولیه پایان‌نامه با کمیته پژوهشی مؤسسه خواهد بود.

از بهترین پایان نامه انتخابی از سوی کمیته پژوهشی مؤسسه در هر سال با اعطای جوایز ویژه‌ای تقدیر به عمل می‌آید.
بر این اساس محور موضوع‌ پایان‌نامه‌های مورد حمایت مالی، مؤسسه اعتباری توسعه عبارتند از:

تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر نظام بانکی ایران
بررسی و تدوین مدل مناسب ریسک پرتفوی اعتباری بانک
تجزیه و تحلیل اثرات تغییرات نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بر عملیات بانک
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جذب سپرده ها
ارائه مدلی جهت برون سپاری تعدادی از فعالیت های بانک
تهیه و تدوین شیوه های افزایش سهم مؤسسه از بازار
اثرات خصوصی سازی بانک ها بر اقتصاد و نظام بانکی
ارزیابی میزان اثر بخشی توسعه شعب بانک با توجه به اهداف بانک و توسعه بانک داری الکترونیک
طراحی سیستم مدیریت ریسک درمؤسسه ( نقدینگی، عملیاتی، اعتباری)
طراحی و ارایه الگوی مناسب اندازه گیری سرمایه مورد نیاز مؤسسه جهت انواع ریسک ها
بررسی عوامل مؤثر در موفقیت بعضی از شعب و ارائه مدل اجرایی برای سایر شعب در دست یابی به اهداف مؤسسه
بررسی شیوه های جذب منابع ارزان قیمت
بررسی وضعیت بانک های رقیب در چگونگی ارائه خدمات به مشتریان
بررسی عوامل مؤثر برجذب و حفظ مشتریان جدید و قدیم و ارائه راه کارهای مطلوب جهت بهبود خدمات قابل ارائه
بررسی اثرات تحریم های مالی و اقتصادی بر مؤسسه
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت بخشی مشتریان مؤسسه به منظور بهبود و بالندگی سازمانی
طراحی و اجرای مدیریت دانش در مؤسسه
بررسی جایگاه مؤسسه در فضای رقابتی بانک ها و ارائه الگو هایی جهت افزایش مزیت رقابتی و ارائه خدمات نوین بانکی
بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راه کارهای اجرایی نمودن آن در مؤسسه
بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک داری الکترونیکی
تجزیه و تحلیل علل ایجاد مطالبات معوق
بررسی راه کارهای وصول مطالبات غیرجاری ( سررسید گذشته ، معوق ، مشکوک الوصول )
تجزیه و تحلیل تهدیدها و فرصت های پیش روی بانک توسعه با ورود به بورس
نقش اعمال مدیریت مؤثر بازاریابی بانک ها در جذب و حفظ مشتری
تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای پیش روی مؤسسه در فضای رقابتی بانک ها
چگونگی تبلیغات مؤثر خدمات بانکی
عوامل مؤثر بر پذیرش بانک داری الکترونیک توسط مشتریان
تأثیر اجرای قانون پول شویی در بانک ها
بررسی و آسیب شناسی نظام انگیزشی کارکنان مؤسسه و ارائه الگویی مناسب
بررسی و سنجش کیفیت خدمات در مؤسسه و رابطه آن با رضایت مندی مشتریان
مدیریت کیفیت در مؤسسه و جهانی شدن برند آن
شناسایی عوامل مؤثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی، مطالعه موردی مؤسسه
علل افزایش تعداد بانک ها
تأثیر عملیات بانکی بر رشد و رونق اقتصادی
بررسی روش های کارآمد برای کنترل ریسک های بانکی
اثرات جهانی شدن اقتصاد بر نظام بانکی
ضمناً، علاوه بر موضوعات مشخص شده دانشجویان می‌توانند ایده ها و موضوعاتی با مشخصات کلی ذیل را جهت حمایت مالی و غیر مالی از سوی مؤسسه ارائه دهند .

موضوعات هم راستا با اهداف، مأموریت ها و سیاست های مؤسسه
موضوعات بدیع، کاربردی و قابل استفاده اجرایی
موضوعات به دور از کلی نگاری و با تمرکز بر یک رشته فعالیت خاص با ارائه نتایج دقیق و ملموس
موضوعات ارائه کننده الگوی عملی مناسب با استفاده از مقایسه های تطبیقی
موضوعات استحصال شده از نمونه ها و موارد عملی در حد متعارف و منحصر نشده به مطالعات کتاب خانه ای
ارتباط موضوعات، با محوریت مسائل پولی، بانکی، اقتصادی، مالی، حساب رسی، حساب داری، اعتبارسنجی، ارزیابی و سنجش مشتریان، سیستم ها، سرمایه گذاری و سایر موضوعات مرتبط با مسئولیت مؤسسه
ارسال دیدگاه:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت