DnnForge - NewsArticles

پژوهشگاه‌های دانشگاهی؛ مرجع جدید مدیریت پایان‌نامه‌ها
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی پژوهش و فناوری وزارت علوم از تصویب آئین‌نامه ایجاد پژوهشگاه‌های دانشگاهی خبر داد و گفت: با ایجاد پژوهشگاه‌ در دانشگاه‌ها فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها حتی مدیریت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری نیز داخل پژوهشگاه‌ها انجام می‌شود.

پژوهشگاه‌های دانشگاهی؛ مرجع جدید مدیریت پایان نامه ها


مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی پژوهش و فناوری وزارت علوم از تصویب آئین‌نامه ایجاد پژوهشگاه‌های دانشگاهی خبر داد و گفت: با ایجاد پژوهشگاه‌ در دانشگاه‌ها فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها حتی مدیریت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری نیز داخل پژوهشگاه‌ها انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقام معظم رهبری در مهرماه سال 89 در دیدار با بیش از هزار نفر از نخبگان جوان علمی، بر ایجاد پژوهشگاه‌های دانشگاهی تاکید کرده و گفته بودند: تشکیل حداقل یک پژوهشگاه در هر دانشگاه، کاری ضروری و زمینه‌ساز رشد علمی و فعالیت بیشتر نخبگان است.

حمید مهدیان، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت راه‌اندازی پژوهشگاه‌های دانشگاهی را تشریح کرد.

حمید مهدیان درباره ضرورت راه‌اندازی پژوهشگاه در دانشگاه‌ها گفت: ایجاد پژوهشگاه‌های دانشگاهی این فرصت را ایجاد می‌کند تا ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی که در زمینه امور پژوهش و توسعه فناوری در دانشگاه‌ها وجود دارد در این پژوهشگاه‌ها تجمیع شوند و توجه دانشگاه‌ها بیشتر به سمت پژوهش، فناوری و تحقیقات کاربردی گرایش پیدا کند.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی پژوهش و فناوری وزارت علوم از تدوین آئین‌نامه راه‌اندازی پژوهشگاه در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: این آئین‌نامه در کمیته تخصصی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در کمیته هماهنگی شورای گسترش آموزش عالی تصویب شده و در حال حاضر آماده امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است و این آئین‌نامه در آینده نزدیک ابلاغ می‌شود.

وی درباره شرایط راه‌اندازی پژوهشگاه در دانشگاه‌ها گفت: در مرحله اول، ایجاد پژوهشگاه‌های دانشگاهی را اختیاری گذاشتیم. شرط اولیه راه‌اندازی پژوهشگاه در یک دانشگاه این است که حداقل سه پژوهشکده در آن دانشگاه وجود داشته باشد. طبق تعریفی که داریم یک پژوهشگاه حداقل باید دارای سه پژوهشکده یا حداقل 9 گروه پژوهشی بزرگ باشد.

مهدیان در تشریح کارکردهای مورد انتظار از پژوهشگاه‌های دانشگاهی گفت: راه‌اندازی پژوهشگاه در دانشگاه، این زمینه را فراهم می‌کند که تمام مجموعه‌های پژوهشی اعم از گروه پژوهشی، مرکز پژوهشی، پژوهشکده یا موسسه پژوهشی که در دانشگاه وجود دارند زیر چتر پژوهشگاه تجمیع شوند. این کار باعث رقم خوردن یک وحدت مدیریت، انسجام و هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر در فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: در داخل یک دانشگاه، واحدهای پژوهشی مختلفی وجود دارند که کارهای مشابه انجام می‌دهند یعنی از ظرفیت‌ها به صورت هم‌افزا استفاده نمی‌کنند. امروز دیگر پژوهش‌های جدید "پژوهش‌های چند رشته‌ای" هستند و باید زمینه‌های مختلف تحقیقاتی تحت یک مدیریت واحد با یکدیگر همکاری کنند. پژوهشگاه‌های دانشگاهی این امکان را فراهم می‌کنند.

مهدیان ادامه داد: هدف از راه‌اندازی پژوهشگاه‌های دانشگاهی این است که از ظرفیت‌های پژوهشی داخل دانشگاه با مدیریت و انسجام بیشتری استفاده کنیم. همچنین با ایجاد پژوهشگاه‌های دانشگاهی، کلیه فعالیت‌های پژوهشی داخل دانشگاه‌ها حتی مدیریت پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری نیز داخل پژوهشگاه‌های دانشگاهی انجام می‌شود.

وی با یادآوری اینکه دانشگاه صنعتی شریف اوایل سال جاری و قبل از تصویب آئین‌نامه ایجاد پژوهشگاه‌های دانشگاهی نسبت به راه‌اندازی پژوهشگاه در دانشگاه به صورت پایلوت اقدام کرده است، گفت: دانشگاه‌های صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و علامه طباطبایی نیز از دانشگاه‌هایی هستند که برای راه‌اندازی پژوهشگاه در دانشگاه داوطلب شده‌اند. بسیاری از دانشگاه‌ها نیز در انتظار تصویب و ابلاغ آئین‌نامه ایجاد پژوهشگاه‌های دانشگاهی هستند.

حمید مهدیان از نگاه برنامه‌ای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای راه‌اندازی 15 پژوهشگاه دانشگاهی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: پس از ابلاغ آئین‌نامه ایجاد پژوهشگاه‌های دانشگاهی، ظرف حداکثر دو هفته می‌توانیم نظر کارشناسی‌مان درباره تقاضای راه‌اندازی پژوهشگاه در دانشگاه متقاضی را اعلام کنیم.
ارسال دیدگاه:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت