DnnForge - NewsArticles

دانشجوی 80 ساله از پایان نامه ارشد خود دفاع کرد
یک دانشجوی 80 ساله کارشناسی ارشد در رشته مترجمی زبان فرانسه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از پایان نامه خود با عنوان ' تجزیه و ترجمه خطا – اولین رمان ژان دانیل' دفاع کرد.

دانشجوی 80 ساله از پایان نامه ارشد خود دفاع کرد

یک دانشجوی 80 ساله کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از پایان نامه خود با عنوان ' تجزیه و ترجمه خطا – اولین رمان ژان دانیل' دفاع کرد.

فیروز اقدمی فر در جلسه دفاع از پایان نامه خود در رابطه با انگیزه ادامه تحصیلش گفت: انگیزه اصلی من از ادامه تحصیل در این سن، یادگیری ترجمه ها و تکنیک های فنی کشورهای پیشرفته است.
وی ادامه داد: من به جای گذران دوران بازنشستگی در پارک ها تصمیم گرفتم که از زمان موجود بهره کافی ببرم و به این تصمیم خود جامه عمل پوشاندم و اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات هستم.
اقدمی فر ادامه تحصیل در مقطع دکتری را هدف آتی خود عنوان کرد و درباره عنوان پایان نامه خود ' تجزیه و ترجمه خطا –اولین رمان ژان دانیل' توضیح داد: این رمان شرح زندگی جوان تهیدستی است که به رغم استعدادهای فراوان نزد صاحبکاری نابکار به فعالیت گماشته می شود ولی او امید خود را از دست نداده و به طرفداری از کسانی برمی خیزد که مورد اهانت دشمن قرار گرفته اند.
اقدمی فر بیان داشت: در این رمان به پرسش هایی که در جهان سیاست غالبا مدعی و دربرگیرنده همه مشکلات و راه حل آنهاست ولی مورد اعتنا قرار نمی گیرد پرداخته شده است.
این دانشجوی 80 ساله به هموطنان به ویژه جوانان یادآور شد که درصورت اراده و تصمیم، هیچگاه برای تحصیل دیر نیست و نباید از این امر هم غفلت کرد.
ارسال دیدگاه:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت