شرکت دانش آفرینان رهرو علم تجارت موسسه ای مجاز دارای شماره ثبت 518126 به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۷۴۶۷ میباشد که سایتwww.tehranisi.ir ‌مربوط به این شرکت میباشد که با مسئولیت محدود در حال فعالیت میباشد.
این شرکت تنها امور قانونی در جهت ارتقای سطح علمی کشور را انجام داده و مواردی از جمله خدمات مربوط به نگارش و فروش مقاله و پایان نامه را انجام نمیدهد. همچنین خدمات مربوط به پذیرش و ویراستاری نیتیو مقالات انجام داده خواهد شد.