DnnForge - NewsArticles

پذیرش مقاله ای اس ای (ISI) چه تاثیری در پذیرش افراد برای دانشگاه های خارج از کشور دارد؟قبولی در دانشگاه های کشورهای مختلف دارای شرایط گوناگون است اما تقریبا در همه دانشگاه های خارجی داشتن پذیرش مقاله های ای اس ای (ISI) و اسکوپوس (SCOPUSE) از امتیاز و اهمیت بالایی برخوردار است

ارسال دیدگاه:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت