موسسه تهران آی اس آی در چه رشته هایی میتوانید اکسپت مقاله isi و چاپ مقاله isi را انجام دهد؟

موسسه تهران ای اس ای قادر به اخذ اکسپت مقاله ای اس ای در رشته های زیر است اکسپت مقاله isi   و چاپ مقاله isi  در رشته شیمی اکسپت مقاله isi   و چاپ مقاله isi  در رشته عمران اکسپت مقاله isi   و چاپ مقاله isi   در رشته معماری اکسپت مقاله isi   و چاپ مقاله isi  در رشته هنر اکسپت مقاله isi   و چاپ مقاله isi  در رشته زبان اکسپت مقاله isi   و چاپ مقاله isi   در رشته ادبیات اکسپت مقاله isi   و چاپ مقاله isi   در رشته جغرافیا اکسپت مقاله isi   و چاپ مقاله isi   در رشته محیط زیست اکسپت مقاله isi   و چاپ مقاله isi   در رشته روانشناسی اکسپت مقاله isi   و چاپ مقاله isi  در رشته حقوق اکسپت مقاله isi   و چاپ مقاله isi   در رشته کامپیوتر اکسپت مقاله isi   و چاپ مقاله isi  در رشته محیط زیست اکسپت مقاله isi   و چاپ مقاله isi  در رشته اقتصاد اکسپت مقاله isi   و…

Read More

آیا دانشجو خود میتواند با نشریات مکاتبه کرده و اکسپت مقاله را بگیرد؟

دریافت اکسپت مقاله پروسه تقریبا پیچیده ای است . اما نمیتوان پیچیدگی آن را به اکسپت مقاله در همه نشریات نسبت داد برای مثال اکسپت مقاله کنفرانسی ساده ترین نوع مقاله است . برای دریافت اکسپت مقاله کنفرانسی و در پی آن چاپ مقاله در کنفرانس بایستی ابتدا عضو کنفرانس شوید و اطلاعات دقیق خود را وارد کنید بعد از آن مقاله خود را به فرمت کنفرانس تبدیل کرده و با پسوند خواسته شده برای کنفرانس ارسال کنید . اما ارسال مقاله به معمنای اکسپت مقاله نیست. بلکه سر دبیر کنفرانس بعد از بررسی اصلاحات احتمالی  برای دریافت اکسپت مقاله…

Read More

میزان امتیاز اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در دانشگاه های مختلف چگونه است؟

میزان امتیاز اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در دانشگاه های مختلف متفاوت است میزان حدودی امتیاز پذیرش مقاله یا اکسپت مقاله isi – پذیرش مقاله یا اکسپت مقاله scopus – پذیرش مقاله یا اکسپت مقاله همایشی – پذیرش مقاله یا اکسپت مقاله علمی پژوهشی و … به صورت زیر است: اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا از طرح پژوهشی دانشجو 6-7 امتیاز دارد اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا خارج از طرح پژوهشی دانشجو 5-7 امتیاز دارد اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر پایین…

Read More

داشتن پذیرش یا اکسپت مقاله در مصاحبه دکتری چه تاثیری دارد؟

قبولی در مصاحبه دکتری در مرحله دوم منوط به داشتن رزومه پژوهشی قوی می باشد که تقویت رزومه پژوهشی از طریق داشتنن اکسپت مقاله – چاپ کتاب- چاپ مقاله- اضافه کردن اسم در مقالات در حال چاپ و … می باشد.

Read More

در صورت نگارش و ترجمه ی مقاله و عدم پذیرش و اکسپت چه اتفاقی می افتد؟ مسئول کیست و هزینه ها به چه صورت میشود؟

موسسه نسبت به هزینه های گرفته شده مسئول میباشد و میبایست رضایت کامل مراجعه کننده را فراهم کند، در صورت عدم پذیرش نشریات و ژورنال ها تمامی کارهای مربوط به اصلاح مقاله برای چاپ به عهده موسسه میباشد. در صورت نارضایتی و یا هرگونه مشکل تمامی مبالغ دریافت شده پس داده خواهد شد حتی مبالغی که صرف نگارش و یا ترجمه شده باشد.

Read More