آیا پذیرش مجلات علمی پژوهشی داخلی نیز مانند اکسپت مقالات آی اس آی(ISI)و اسکوپوس(Scopus) در پذیرش دانشگاه های خارجی موثر است؟

مجلات علمی پژوهشی داخلی هر کشور تنها در صورتی برای دانشگاه های خارجی موثر است که علاوه بر علمی پژوهشی بودن دارای نمایه isi و یا scopus نیز باشد . در این صورت اکسپت مقاله علمی پژوهشی دارای امتیاز اکسپت ادامه مطلب

آیا پذیرش و چاپ مقالات اسکوپوس( SCOPUSE) نیز در پذیرش افراد در دانشگاه های خارجی موثر است؟

شرط قبولی پذیرش مقالات از نشریات مختلف در دانشگاه های معتبر خارجی نمایه شدن ژورنال یا نشریه در پایگاه جهانی تامسون رویترز و یا پایگاه جهانی اسکوپوس است بنابراین داشتن پذیرش از مجلات اسکوپوس و یا چاپ و نمایه شدن ادامه مطلب

پذیرش مقاله ای اس ای (ISI) چه تاثیری در پذیرش افراد برای دانشگاه های خارج از کشور دارد؟

قبولی در دانشگاه های کشورهای مختلف دارای شرایط گوناگون است اما تقریبا در همه دانشگاه های خارجی داشتن پذیرش مقاله های ای اس ای (ISI) و اسکوپوس (SCOPUSE) از امتیاز و اهمیت بالایی برخوردار است.

چه مدت زمانی طول میکشد تا پذیرش مقاله یا اکسپت مقاله صورت بگیرد؟

در برخی ژورنال ها میتوان حتی در مدت زمان 3 روز هم پذیرش مقاله یا اکسپت مقاله را  گرفت و در پاره ای موارد نیاز به 4-5 ماه زمان است اما معمولا جواب اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله 10 روزه ادامه مطلب