پذیرش مقاله ISI

پژوهشگران در تمامی جهان با هدف ارائه ی تحقیقاتشان به جهان سعی در پذیرش مقاله ISI در نشریات و ژورنال های خارجی معتبر میکنند. همه ی دانشجویان و اساتید خوب میبایست در نشریات خوب مقاله داشته باشند. پذیرش مقاله در ژورنال هایی که ایندکس مناسب داشته باشند میتواند به ارتقای مرتبه ی دانشجویان و اساتید کمک کند.

پذیرش مقاله ISI یکی از روش های بهبود رزومه برای دانشجویان است که منجر به پذیرش در دانشگاه های بالاتر در مقاطع بالاتر میشود. همچنین اساتید میتوانند با پذیرش مقاله ISI مرتبه ی هیئت علمی خود را بالا برده و رتبه ی علمی خود را در برابر دیگر اساتید بهبود ببخشند.

موسسه تهران ISI میتواند تحقیقات و مقالاتی را که اساتید و دانشجویان نگارش کرده اند را با بهبود بخش ترجمه و ویراستاری های نیتیو(Native) و همچنین با استفاده از مذاکره با ادیتور و داوران ژورنالهای خارجی در بهترین نشریات خارجی به پذیرش برسانند.

بدون شک پروسه و روند پیگیری چاپ مقاله برای دانشجویان و اساتید بخش آسانی نیست و نیاز به پیگیری بسیار زیادی دارد که تمامی پیگیری ها توسط تیم تهرانISI به سریعترین روش ممکن انجام میپذیرد.

021-47620680

09120765433

Tehranisi2011@gmail.com