کلیه ی مراحل مورد نیاز برای چاپ یک مقاله اعم از ویراستاری، ترجمه، ویراستاری ترجمه بر اساس ادبیات علمی، امور مربوط به سابمیت، مذاکره با ادیتور ها و داورهای ژورنالها، اخذ نامه ی پذیرش، واریز مبلغ به حساب ژورنال و در نهایت چاپ مقاله از وظایف موسسه ی تهران آس اِس آی میباشد. اما در نظر داشته باشید که نگارش مقاله به عهده خود محقق می باشد و به دلیل منع قانونی توسط این گروه انجام نمی شود.

ترجمه ی مربوط به مقاله ها میبایست دارای ادبیات علمی باشند و اصول مقاله نویسی علمی را نیزرعایت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید