شرط قبولی پذیرش مقالات از نشریات مختلف در دانشگاه های معتبر خارجی نمایه شدن ژورنال یا نشریه در پایگاه جهانی تامسون رویترز و یا پایگاه جهانی اسکوپوس است
بنابراین داشتن پذیرش از مجلات اسکوپوس و یا چاپ و نمایه شدن مقاله در مجلات SCOPUSE در قبولی و پذیرش دانشگاه های خارجی موثر است
البته برای خاج از کشور اکسپت مقاله ای اس ای isi یا اکسپت مقاله اسکوپوس scopus به تنهایی کافی نیست و نیاز به چاپ مقاله ای اس ای isi یا چاپ مقاله اسکوپوس scopus می باشد
بنابراین داشتن پذیرش یا اکسپت مقاله  از مجلات اسکوپوس و یا چاپ و نمایه شدن مقاله در مجلات SCOPUSE در قبولی و پذیرش دانشگاه های خارجی موثر است
اکسپت مقاله اسکوپوس scopus نیز مانند اکسپت مقاله ای اس ای isi دارای درجه بندی متفاوت دارد با این تفاوت که اکسپت مقاله ای اس ای isi  از چند هزارم تا 30 درجه بندی می شود که به آن ایمپکت فکتور میگویند و اکسپت مقاله اسکوپوس scopus از q1 تا q4 درجه بندی میشود که به صورت جزئی به صورت زیر است
درجه q1 برای اکسپت مقاله اسکوپوسscopus به این معنی است که مجله در یک چهارم اول بهترین مجلات قرار دارد
درجه q2 برای اکسپت مقاله اسکوپوسscopus یعنی مجله در یک چهارم دوم بهترین مجلات قرار دارد
درجمه q3 برای اکسپت مقاله اسکوپوس  scopusیعنی مجله در یک چهارم سوم بهترین نوع مجلات قرار دارد
درجه q4 برای اکسپت مقاله اسکوپوس scopus یعنی مجله در یک چهارم اخر بهترین نوع مجلات قرار دارد
پس به ترتیب به صورت زیر خلاصه می شود
اکسپت مقاله q1 بهترین نوع اکسپت مقاله اسکوپوس scopus است و برای دفاعیات یا خارج از کشور بسیار مناسب است –البته با هماهنگی دانشگاه
اکسپت مقاله q2 هم کم از اکسپت مقاله q1 ندارد فقط کمی سطح ان پایین تر است ولی با این حال برای دفاعیات و خارج از کشور مناسب است
اکسپت مقاله q3 ارزش کمتری دارد و اکثرا برای رزومه کلی و یا ارشد و … استفاده میشود
اکسپت مقاله q4 ارزشش با q3 تقریبا برابری میکند با این تفاوت که مجله q3 با کمی تلاش میتواند رتبه اش را q2 کند ولی مجله q4 راه زیادی در پیش داردواژه های اصلی این مطلب: اکسپت مقاله -اکسپت مقاله اسکوپوس-اکسپت مقاله برای دانشگاه خارجی- پذیرش دانشگاه خارجی با اکسپت مقاله-میزان تاثیر اکسپت مقاله های مختلف- درجه بندی کیفیت اکسپت مقاله اسکوپوس- بهترین نوع اکسپت مقاله اسکوپوس-

دیدگاهتان را بنویسید