برای کسب 2 نمره میتوانید راه های مختلفی  را انتخاب کنید:

1.       اکسپت و چاپ یک مقاله ی isc و یک مقاله ی همایشی که از نظر هزینه مناسب میباشد و میتوان 2 نمره را به طور کامل دریافت کرد.

2.    اکسپت و چاپ یک مقاله ی isi . در بسیاری از موارد تنها داشتن یک مقاله ی isi میتواند 2 نمره پایان نامه را به ارمغان آورد.

3.   اکسپت و چاپ مقاله ی علمی-پژوهشی و یک مقاله ی همایشی.

4.    اکسپت 4 مقاله ی همایشی ملی و یا 2 مقاله ی همایش بین المللی.

5.   اکسپت و چاپ 1 مقاله ی scopus میتواند به تنهایی 2 نمره را برای شما به ارمغان آورد.

معمولا نمره دهی به مقالات بدین صورت میباشد:

 

نوع مقاله

میزان نمره

isi

2 نمره

Isc و علمی-پژوهشی داخلی

1.5 نمره

همایش های خارجی و بین المللی

0.5 نمره

همایش های داخلی

0.25 نمره

 

دیدگاهتان را بنویسید