موسسه نسبت به هزینه های گرفته شده مسئول میباشد و میبایست رضایت کامل مراجعه کننده را فراهم کند، در صورت عدم پذیرش نشریات و ژورنال ها تمامی کارهای مربوط به اصلاح مقاله برای چاپ به عهده موسسه میباشد. در صورت نارضایتی و یا هرگونه مشکل تمامی مبالغ دریافت شده پس داده خواهد شد حتی مبالغی که صرف نگارش و یا ترجمه شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید