میزان امتیاز اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در دانشگاه های مختلف متفاوت است

میزان حدودی امتیاز پذیرش مقاله یا اکسپت مقاله isi – پذیرش مقاله یا اکسپت مقاله scopus – پذیرش مقاله یا اکسپت مقاله همایشی – پذیرش مقاله یا اکسپت مقاله علمی پژوهشی و … به صورت زیر است:
اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا از طرح پژوهشی دانشجو 6-7 امتیاز دارد

اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا خارج از طرح پژوهشی دانشجو 5-7 امتیاز دارد

اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر پایین از طرح پژوهشی دانشجو 5-6 امتیاز دارد

اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا خارج از طرح پژوهشی دانشجو 4-6 امتیاز دارد

اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در سایر مجلات علمی خارجی از طرح پژوهشی دانشجو 1-3 امتیاز دارد

اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی پژوهشی  داخلی  از طرح پژوهشی دانشجو 2-6 امتیاز دارد

اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی پژوهشی  داخلی  خارج از طرح پژوهشی دانشجو 2-5 امتیاز دارد

اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی ترویجی  داخلی  از طرح پژوهشی دانشجو 1-4 امتیاز دارد

اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی ترویجی  داخلی  خارج از طرح پژوهشی دانشجو 1-3 امتیاز دارد

اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی داخلی که دارای ناشر و هیات تحریریه از طرح پژوهشی دانشجو تا2 امتیاز دارد

اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی داخلی که دارای ناشر و هیات تحریریه خارج از طرح پژوهشی دانشجو تا2 امتیاز

اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در همایش بین المللی خارجی زبان 1-2 امتیاز دارد

اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در همایش بین المللی فارسی زبان 1-75/1 امتیاز دارد

اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در همایش ملی یا منطقه ای  1-5/1 امتیاز دارد

2 دیدگاه در “میزان امتیاز اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در دانشگاه های مختلف چگونه است؟”

  1. باسلام. آیا امکان چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی معتبر از نظر وزارت علوم در زمینه اقتصاد از سوی آن موسسه وجود دارد. در صورت امکان برخی از آنان را به بنده معرفی کنید و اعلام فرمایید در صورت گرفتن اکسپت دقیقا مدت زمان چاپ آن چقدر است.
    با تشکر حکیمی

دیدگاهتان را بنویسید