هزینه نگارش مقاله با توجه به حوزه و موضوع مقاله و همچنین نوع مقاله مشخص می گردد. مقالات اگر از پایان نامه ی دانشجویان استخراج شود هزینه ی کمتری داشته و اگر از موضوعات نو و جدید باشد که اطلاعات بسیار کمی در رابطه با آن موجود میباشد، دارای هزینه ی بالاتری میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید