داشتن مقاله مزایای فراوانی دارد که به صورت تیتر وار به آن اشاره میکنیم:

1.      تاثیر مستقیم و بسیار زیاد در ارتقای هیئت علمی اساتید دانشگاه ها

2.    تاثیر مستقیم و بسیار زیاد در پذیرش و جذب به عنوان هیئت علمی دانشگاه ها

3.   اخذ 2 نمره ی مربوط به پایان نامه ی دانشجویان ارشد

4.    تاثیر مستقیم در پذیرش دانشگاه های خارجی

5.   تاثیر مناسب برای استفاده از تسهیلات سربازی همچون معافی نخبگان، طرح های کسری خدمت و…

6.    تاثیر بسیار زیاد و مستقیم در قبولی در مصاحبه ی دکتری دانشگاه ها

7.   شرط لازم برای رفتن به دوره ی دکترای بدون کنکور

8.   ارتقای رزومه ی پژوهشی برای استخدام در سازمان ها، شرکت ها، دانشگاه ها و مراکز شغلی

دیدگاهتان را بنویسید